fbpx

Tổng giá trị đơn hàng

2. Trung tâm thương mại SAVICO – CATRIO SAVICO MEGAMALL

2. Trung tâm thương mại SAVICO – CATRIO SAVICO MEGAMALL (Bigc Long Biên)

  • Shop CATRIO: số 135, Tầng 1, Trung tâm thương mại SAVICO MEGAMALL
  • Địa chỉ: 7-9 Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội
  • Điện thoại: 04.62573320