fbpx

Bảng thông số Bé trai

Đơn vị: Cân nặng: kg ; Kích thước: cm

Bảng thông số size bé trai

Size 90 100 110 120 130 140 150
Chiều cao (cm) 86.5-96.5 96.5-106.5 106.5-117 117-127 127-137 137-147 147-157.5
Cân nặng (kg) 12-15 14-17 17-22 20.5-25 23.5-29 28-36 34-43
Vòng bụng 49-51 52-54 55-57 58-60 61-62 63-65 66-67
Vòng mông 55 56-60 60-63 63-68 68-70 71-77 84

Phụ kiện

Phụ kiện  Size 2/3 4/6 7/9 10/12
 Mũ len Vòng đầu 50.5 51-52.5 52.5-54 54.5-55.5
 Tất kids    Dài bàn chân (tự do) 15 16 17 18
Dài bàn chân (căng) 32 35 38 41
Rộng cổ (tự do) 6.5 7 7.5 8
Rộng cổ (kéo căng) 20.5 22 23.5 25

Bảng thông số size bé trai áo thun da cá.

Size 1 2 4 6 8 10 12 14 16
Chiều cao (cm) 86.5-96.5 96.5-106.5 106.5-117 117-127 127-137 137-147 147-157.5 157-160 160-168
Cân nặng (kg) 12-15 14-17 17-22 20.5-25 23.5-29 28-36 34-43 45-55 55-68
Vòng bụng 49-51 52-54 55-57 58-60 61-62 63-65 66-67 68-73 74-82
Vòng mông 55 56-60 60-63 63-68 68-70 71-77 84 85 86-90

Bảng thông số Bé gái

Đơn vị: Cân nặng: kg ; Kích thước: cm

Bảng thông số size bé gái

Size 90 100 110 120 130 140 150
Chiều cao (cm) 86.5-96.5 96.5-106.5 106.5-117 117-127 127-137 137-147 147-157.5
Cân nặng (kg) 12-15 14-17 17-22 20.5-25 23.5-29 28-36 34-43
Vòng bụng 49-51 52-54 55-57 58-60 61-62 63-65 66-67
Vòng mông 55 56-60 60-63 63-68 68-70 71-77 84

Phụ kiện

Phụ kiện  Size 2/3 4/6 7/9 10/12
Quần chip bé gái  1/2 Vòng bụng 21.5-23.5 23-25 24.5-26.5 26-28
1/2 Vòng ống quần 15-15.5 16-16.5 17-17.5 18-18.5
 Mũ len Vòng đầu 50.5 51-52.5 52.5-54 54.5-55.5
 Tất kids    Dài bàn chân (tự do) 15 16 17 18
Dài bàn chân (căng) 32 35 38 41
Rộng cổ (tự do) 6.5 7 7.5 8
Rộng cổ (kéo căng) 20.5 22 23.5 25