fbpx

Tổng giá trị đơn hàng

Showing all 7 results

ÁO KHOÁC BÉ GÁI CATRIO TỪ 1 ĐẾN 8 TUỔI (11KG ĐẾN 26KG) HÌNH THÊU CHIM CÁNH CỤT, vải 100% Cotton, dệt kiểu da cá, thích hợp với thời tiết se lạnh vào mùa thu đông

209,000 
0 review(s)
⚜️👉 Vải 100% cotton an toàn, dệt kiểu da cá dày dặn
⚜️👉Kiểu dáng đẹp, phù hợp cho trẻ em khoác khi thời tiết se lạnh, áo có khóa kéo thuận tiện và mũ đội đầu
⚜️👉Màu sắc: 7 màu đẹp, phù hợp các bé mặc ở nhà, đi dạo phố, đi học
⚜️👉 May, thêu: có 2 hình thêu nhỏ, tinh tế, đáng yêu, vị trí ở ngực và tay, đường kim mũi chỉ chuẩn mực, chu đáo
⚜️👉Tuổi phù hợp: từ 1 tuổi đến 8 tuổi, tương đương 11kg đến 26kg

ÁO KHOÁC BÉ TRAI CATRIO TỪ 2 ĐẾN 8 TUỔI (12KG ĐẾN 26KG) HÌNH THÊU VOI, vải 100% Cotton, dệt kiểu da cá, thích hợp với thời tiết se lạnh vào mùa thu đông

209,000 
0 review(s)
⚜️👉 Vải 100% cotton an toàn, dệt kiểu da cá dày dặn
⚜️👉Kiểu dáng đẹp, phù hợp cho trẻ em khoác khi thời tiết se lạnh, áo có khóa kéo thuận tiện và mũ đội đầu
⚜️👉Màu sắc: 4 màu đẹp, phù hợp các bé mặc ở nhà, đi dạo phố, đi học
⚜️👉 May, thêu: có 2 hình thêu nhỏ, tinh tế, đáng yêu, vị trí ở ngực và tay, đường kim mũi chỉ chuẩn mực, chu đáo
⚜️👉Tuổi phù hợp: từ 2 tuổi đến 8 tuổi, tương đương 12kg đến 26kg

ÁO KHOÁC BÉ TRAI CATRIO TỪ 2 ĐẾN 8 TUỔI (12KG ĐẾN 26KG) HÌNH THÊU CÚN, vải 100% Cotton an toàn, dệt kiểu da cá, thích hợp với thời tiết se lạnh vào mùa thu đông

209,000 
0 review(s)
⚜️👉 Vải 100% cotton an toàn, dệt kiểu da cá dày dặn
⚜️👉Kiểu dáng đẹp, phù hợp cho trẻ em khoác khi thời tiết se lạnh, áo có khóa kéo thuận tiện và mũ đội đầu
⚜️👉Màu sắc: 4 màu đẹp, phù hợp các bé mặc ở nhà, đi dạo phố, đi học
⚜️👉 May, thêu: có 2 hình thêu nhỏ, tinh tế, đáng yêu, vị trí ở ngực và tay, đường kim mũi chỉ chuẩn mực, chu đáo
⚜️👉Tuổi phù hợp: từ 2 tuổi đến 8 tuổi, tương đương 12kg đến 26kg

ÁO KHOÁC TRẺ EM CATRIO CHO BÉ TỪ 11KG ĐẾN 26KG (TỪ 1 TUỔI ĐẾN 8 TUỔI), thêu CHIM CÁNH CỤT, vải 100% cotton, dệt kiểu da cá dày đẹp, có mũ, khóa kéo thích hợp với thời tiết se lạnh mùa thu đông

209,000 
0 review(s)
⚜️👉 Vải 100% cotton an toàn, dệt kiểu da cá dày dặn
⚜️👉Kiểu dáng đẹp, phù hợp cho trẻ em khoác khi thời tiết se lạnh, áo có mũ đội đầu và khóa kéo thuận tiện
⚜️👉Màu sắc: 7 màu đẹp, phù hợp các bé mặc ở nhà, đi dạo phố, đi học
⚜️👉 May, thêu: có 2 hình thêu nhỏ chim cánh cụt, tinh tế, đáng yêu, vị trí ở ngực và tay, đường kim mũi chỉ chuẩn mực, chu đáo
⚜️👉Tuổi phù hợp: từ 1 tuổi đến 8 tuổi, tương đương 11kg đến 26kg

ÁO KHOÁC BÉ TRAI CATRIO TỪ 1 ĐẾN 8 TUỔI (11KG ĐẾN 26KG) HÌNH THÊU CHICK, vải 100% Cotton an toàn, dệt kiểu da cá, thích hợp với thời tiết se lạnh vào mùa thu đông

209,000 
0 review(s)
⚜️👉 Vải 100% cotton an toàn, dệt kiểu da cá dày dặn
⚜️👉Kiểu dáng đẹp, phù hợp cho trẻ em khoác khi thời tiết se lạnh, áo có khóa kéo thuận tiện và mũ đội đầu
⚜️👉Màu sắc: 6 màu đẹp, phù hợp các bé mặc ở nhà, đi dạo phố, đi học
⚜️👉 May, thêu: có 2 hình thêu nhỏ, tinh tế, đáng yêu, vị trí ở ngực và tay, đường kim mũi chỉ chuẩn mực, chu đáo
⚜️👉Tuổi phù hợp: từ 1 tuổi đến 8 tuổi, tương đương 11kg đến 26kg

ÁO KHOÁC BÉ TRAI CATRIO TỪ 2 ĐẾN 8 TUỔI (12KG ĐẾN 26KG) HÌNH THÊU KHỈ

209,000 
0 review(s)
⚜️👉 Vải 100% cotton an toàn, dệt kiểu da cá dày dặn
⚜️👉Kiểu dáng đẹp, phù hợp cho trẻ em khoác khi thời tiết se lạnh, áo có khóa kéo thuận tiện và mũ đội đầu
⚜️👉Màu sắc: 4 màu đẹp, phù hợp các bé mặc ở nhà, đi dạo phố, đi học
⚜️👉 May, thêu: có 2 hình thêu nhỏ, tinh tế, đáng yêu, vị trí ở ngực và tay, đường kim mũi chỉ chuẩn mực, chu đáo
⚜️👉Tuổi phù hợp: từ 2 tuổi đến 8 tuổi, tương đương 12kg đến 26kg

ÁO KHOÁC BÉ TRAI CATRIO TỪ 2 ĐẾN 14 TUỔI (12kg đến 48kg) hình HOCKEY32

209,000 
0 review(s)
⚜️👉 Vải 100% cotton an toàn, dệt kiểu da cá dày dặn
⚜️👉Kiểu dáng đẹp, phù hợp cho trẻ em khoác khi thời tiết se lạnh, áo có khóa kéo thuận tiện và mũ đội đầu
⚜️👉Màu sắc: 4 màu đẹp, phù hợp các bé mặc ở nhà, đi dạo phố, đi học
⚜️👉 May, thêu: có 2 hình thêu nhỏ, tinh tế, đáng yêu, vị trí ở ngực và tay, đường kim mũi chỉ chuẩn mực, chu đáo
⚜️👉Tuổi phù hợp: từ 2 tuổi đến 14 tuổi, tương đương 12kg đến 48kg.
⚜️👉 Giá bán theo size: Nhóm 1(2-4-6-8) = 209.000đ/c; Nhóm 2(10-12-14)=249.000đ/c